Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73


Dane opracowali :

Informacje o przetargach

2018-06-15 Wymagania w zakresie bezp. informacji dla KONTRAHENTÓW oraz podmiotów współpracujacych

2019-03-15 F-22 Kwestionariusz Dostawcy

2020-06-17 Zasady udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w trybie innym aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych" - obowiązujące do postępowań wszczętych od dnia 2020-06-15

2020-12-30 Zmiany do „Zasad udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu zamówień w trybie innym, aniżeli określony w Prawie Zamówień Publicznych”

2021-02-14 Zmiany do „Zasad udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu zamówień w trybie innym, aniżeli określony w Prawie Zamówień Publicznych”

2021-09-30 Zmiany do „Zasad udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu zamówień w trybie innym, aniżeli określony w Prawie Zamówień Publicznych”

Informacje o przetargach pozaustawowych:Aktualnie brak otwartych przetargów.