Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73

04 kwietnia 2023 roku Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu zawarło z Województwem Śląskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „ Czyste niebo nad Zagłębiem- Zakup autobusów hybrydowych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu – Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie” Poddziałanie 4.5.1 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie- ZIT”.

 • Wartość całkowita projektu: 14 762 952,00 mln zł
 • Wartość dofinansowania UE: 10 202 040,00 mln zł

Dofinansowanie ww projektu wynosi 85%, w ramach którego zakupionych zostanie 6 sztuk nowych autobusów z napędem hybrydowym.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o w Sosnowcu w drodze przetargu nieograniczonego w dniu 18 kwietnia 2023r. podpisało umowę z Solaris Bus & Coach Sp. z o. o. z siedzibą w Owińska na zakup 6 fabrycznie nowych autobusów z napędem hybrydowym, które zasilą naszą flotę tj: - 6 sztuk autobusów z napędem hybrydowym o długości całkowitej, zawierającej się w przedziale od 11,8 metra do 12,5 metra, marki Solaris, typ Urbino 12 Hybrid, wraz z dedykowanym systemem ładowania magazynu energii hybrydowego układu napędowego.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o w Sosnowcu w drodze przetargu nieograniczonego w dniu 17.03.2022r. podpisało umowę z Solaris Bus & Coach Sp. z o. o. z siedzibą w Owińska na zakup 16 fabrycznie nowych autobusów z napędem hybrydowym, które zasilą naszą flotę.

Autobusy dofinansowane zostały w ramach poniższych projektów unijnych :

 1. „Czyste niebo nad Zagłębiem – Zakup autobusów hybrydowych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. – Etap I”
 2. „Czyste niebo nad Zagłębiem – Zakup autobusów hybrydowych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. – Etap III”

Etap I, zgodnie z umową UDA-RPSL.04.05.01-24-0203/20-00, obejmował zakup:

 1. sześciu sztuk autobusów z napędem hybrydowym o długości całkowitej, zawierającej się w przedziale od 11,8 metra do 12,5 metra, marki Solaris, typ Urbino 12 Hybrid, wraz z dedykowanym systemem ładowania magazynu energii hybrydowej układu napędowego, zwanych dalej autobusami H12, tabor typ B,
 2. pięciu sztuk autobusów z napędem hybrydowym o długości całkowitej, zawierającej się w przedziale od 17,5 metra do 18,75 metra, marki Solaris, typ Urbino 18 Hybrid, wraz z dedykowanym systemem ładowania magazynu energii hybrydowej układu napędowego, zwanych dalej autobusami H18, tabor typ C.
 • Wartość całkowita projektu – 28 474 500,00
 • Wartość dofinansowania UE – 20 190 177,50

Etap III, zgodnie z umową UDA-RPSL.04.05.01-24-0205/20-00, obejmował zakup:

 1. dwóch sztuk autobusów z napędem hybrydowym o długości całkowitej, zawierającej się w przedziale od 11,8 metra do 12,5 metra, marki Solaris, typ Urbino 12 Hybrid, wraz z dedykowanym systemem ładowania magazynu energii hybrydowej układu napędowego, zwanych dalej autobusami H12, tabor typ B,
 2. trzech sztuk autobusów z napędem hybrydowym o długości całkowitej, zawierającej się w przedziale od 17,5 metra do 18,75 metra, marki Solaris, typ Urbino 18 Hybrid, wraz z dedykowanym systemem ładowania magazynu energii hybrydowej układu napędowego, zwanych dalej autobusami H18, tabor typ C.
 • Wartość całkowita projektu – 13 345 500,00
 • Wartość dofinansowania UE – 9 394 412,50

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 – Oś priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5, Poddziałanie 4.5.1 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.

 • Wartość całkowita projektu – 41 820 000,00
 • Wartość dofinansowania UE – 29 584 590,00

Zakupiony w ramach projektu nowy tabor wykorzystywany będzie do obsługi 9 linii komunikacyjnych kursujących na terenie miast: Sosnowiec, Katowice, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Czeladź, Mysłowice.
Całościowa modernizacja linii komunikacyjnej o nr:

 • 35: Czeladź – Sosnowiec – Mysłowice;
 • 800: Będzin – Czeladź – Sosnowiec – Katowice;
 • 808: Dąbrowa Górnicza- Sosnowiec – Katowice;
 • 817: Będzin – Sosnowiec – Katowice;

Częściowa modernizacja linii komunikacyjnych o nr:

 • 16: Będzin – Dąbrowa Górnicza;
 • 27: Dąbrowa Górnicza – Będzin – Czeladź – Katowice;
 • 84: Dąbrowa Górnicza;
 • 49: Będzin – Sosnowiec – Katowice;
 • 604: Dąbrowa Górnicza – Sławków;.

Każdy z autobusów jest wyposażony w kilka kamer monitoringu, klimatyzację, ładowarki USB, wi-fi, a także systemy zliczania pasażerów, elektroniczne tablice informacyjne i zapowiedzi.


Nasze niebo nad Zagłębiem, będzie jeszcze bardziej czyste.


OFERTA PRACY NA STANOWISKO :

KIEROWCA AUTOBUSOWY-KONDUKTOR

 • pełny wymiar czasu pracy
 • miejsce wykonywania pracy- teren wykonywania usług transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej województwa śląskiego
 • umowa o pracę na 3 -miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia na czas określony i nieokreślony.

Składniki wynagrodzenia:

 • stawka płacy zasadniczej na okresie próbnym : 30,24 zł/h z premią regulaminową,
 • stawka płacy po okresie próbnym : 31,44 zł/h z premią regulaminową,
 • dodatek za staż pracy obejmujący zatrudnienie u innych Pracodawców,
 • dodatek za sprzedaż w autobusie biletów jednorazowych,
 • dodatek eksploatacyjny za prowadzenie autobusu,
 • dodatek świąteczny,
 • dodatek nocny,
 • premia za oszczędność paliwa

Pracodawca zapewnia:

 • pełny pakiet świadczeń socjalnych tj. : dofinansowanie do wczasów „pod gruszą”, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży, pożyczki z ZFŚS na korzystnych warunkach, ubezpieczenia grupowe na życie dla pracowników i członków rodzin, pakiet ubezpieczenia zdrowotnego, bilety wolnej jazdy dla pracowników, żon i dzieci uczących się nie pracujących.

Wymagania – oczekiwania pracodawcy:

 • umiejętności – uprawnienia : prawo jazdy kategorii D + świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. oferty można uzyskać pod nr telefonu: (032) 263-50-16 wew. 207, 216, 279.

30 stycznia 2020 roku Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu zawarło umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, reprezentowanym przez Joannę Lech p.o. Dyrektora CUPT, na dofinansowanie projektu pn.”Czyste niebo nad Zagłębiem – Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020- PRIORYTET VI. Rozwój niskoemisyjnego taboru zbiorowego w miastach, przyznanych w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

 • Wartość całkowita projektu: 42 940 687,59 zł
 • Wartość dofinansowania UE: 29 648 108,90 zł

Dofinansowanie ww projektu wynosi 85%, w ramach którego zakupionych zostanie14 sztuk nowych autobusów z napędem elektrycznym oraz infrastruktura do ładowania.

Zakłada się zakup 5 autobusów przegubowych 18 metrowych oraz 9 autobusów jednoczłonowych 12 metrowych. Łączna pojemność zakupionego taboru pasażerskiego wyniesie 1424 osób, przy założeniu, iż w 1 autobusie 12 metrowym jest 86 miejsc, a w 1 autobusie przegubowym jest 130 miejsc.

Zakupiony w ramach projektu tabor wykorzystywany będzie na liniach kursujących na terenie miast: Sosnowiec, Katowice, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Czeladź, Wojkowice. Poza godzinami kursowania tabor stacjonować będzie na terenie zajezdni należącej do PKM Sp. z o. o. zlokalizowanej w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73.

W ramach realizacji projektu PKM planuje wprowadzić zakupione autobusy o napędzie elektrycznym do obsługi 11 linii komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu, o następujących numerach i przebiegu po gminach:

 • 34: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza;
 • 90: Będzin, Sosnowiec;
 • 88: Sosnowiec, Czeladź, Będzin;
 • 100: Sosnowiec, Czeladź, Będzin, Wojkowice;
 • 723: Sosnowiec, Czeladź;
 • 182: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza;
 • 299: Sosnowiec;
 • 818: Będzin, Sosnowiec, Katowice;
 • 188: Sosnowiec, Będzin
 • 160S: Sosnowiec;
 • 902N: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź.

Ponadto w celu ładowania autobusów elektrycznych zmodernizowana zostanie infrastruktura elektroenergetyczna oraz zakupione zostaną:

 • ładowarki PLUG -IN – 8 sztuk,
 • adowarki pantografowe 250 kW- 2 sztuki
 • ładowarki pantografowa 190 kW – 1 sztuka.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu 30.09.2021r.

ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

 • etyczny
 • jawny
 • przejrzysty

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Co należy zgłaszać.

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci). Zasady, jakimi Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, kieruje się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

   1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
   2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
   3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
   4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.28 listopada 2016 roku Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu zawarło umowę z Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, na dofinansowanie projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 – Oś priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5, Poddziałanie 4.5.1 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie-ZIT.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej ww projektu wynosi 85% w ramach którego zakupionych zostało 81 sztuk nowych autobusów:

 • wartość projektu ogółem - 129.093.980,14
 • wartość dofinansowania UE - 89.139.462,09

W dniu 20 września 2016r. nastąpiło podpisanie umów na zakup i dostawę 78 sztuk autobusów w związku z realizacją projektu pn.:

„Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 – Oś priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5, Poddziałanie 4.5.1 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie. Umowy zostały podpisane przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu z następującymi firmami:

 • Solaris Bus & Coach S.A. z siedzibą w ` 62-005 Owińska, ul. Obornicka 46, Bolechowo Osiedle,
 • EvoBus Polska Sp. z o. o. z siedzibą w 05-830 Wolica, Al. Katowicka 46,
 • Volvo Bus Corporation z siedzibą w Szwecji, SE-40508 Goeteborg,

a ich przedmiotem jest dostawa:

 • 24 sztuk autobusów dwunastometrowych Euro 6 marki Solaris, typu Urbino 12, wartość umowy brutto: 26 907 480,00 zł (netto: 21 876 000,00 zł + 23%VAT, cena jednostkowa autobusu netto: 911.500,00 zł + 23% VAT)
 • 25 sztuk autobusów hybrydowych dwunastometrowych, marki VOLVO model 7900 LH, (wartość umowy brutto: 44.584.425,00 zł (netto: 36 247 500,00 zł + 23%VAT, cena jednostkowa autobusu netto : 1.449.900,00 zł + 23% VAT)
 • 19 sztuk autobusów osiemnastometrowych Euro 6 marki Mercedes-Benz, typu Conecto G, wartość umowy brutto: 28 452 975,00 zł, (netto: 23 132 500,00 zł + 23%VAT, cena jednostkowa autobusu netto: 1.217.500,00 zł + 23% VAT)
 • 10 sztuk autobusów hybrydowych osiemnastometrowych marki VOLVO model 7900 LAH, wartość umowy brutto: 27.427.770,00 zł, (netto: 22 299 000,00 zł + 23% VAT,cena jednostkowa autobusu netto: 2.229.900,00 zł + 23% VAT).

W dniu 12 czerwca 2017r. nastąpiło podpisanie umowy na zakup i dostawę 3 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych z napędem elektrycznym w związku z realizacją ww projektu.

Umowa została podpisana przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu z firmą Solaris Bus & Coach S.A. z siedzibą w 62-005 Owińska, ul. Obornicka 46, Bolechowo Osiedle. Przedmiotem umowy jest dostawa 3 sztuk autobusów dwunastometrowych elektrycznych marki Solaris, typ Urbino 12Elektric, wartość umowy brutto: 7 621 326,00 zł, (netto: 6 196 200,00 zł + 23%VAT, cena jednostkowa autobusu netto: 2 065 400,00+23%VAT).

Telefony


  Sosnowiec


  (032) 263 50 16
  (032) 263 51 17
  (032) 263 52 18
  (032) 292 74 45 - fax
 

  Dąbrowa Górn.

  (032) 264 20 33 
  (032) 264 20 44 
  (032) 264 20 55