Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73


Dane opracowali :

Informacje o przetargach

2017-01-04 Zasady udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w trybie innym aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych" - obowiązujące do postępowań wszczętych od dnia 2017-01-01

2018-01-04 Zmiana do zasad udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o.

2018-06-15 Wymagania w zakresie bezp. informacji dla KONTRAHENTÓW oraz podmiotów współpracujacych

2019-03-15 F-22 Kwestionariusz Dostawcy

Informacje o przetargach pozaustawowych:04.06.2020 r. - Postepowanie przetargowe na remont łazienek wraz z korytarzem przed łazienkami zlokalizowanymi na parterze budynku administracyjnego

 • Ogłoszenie  pdf
 • SIWZ  pdf
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - druk oferty  doc
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy  pdf
 • Załącznik nr 4 do wzoru umowy - Instrukcja nadzoru  pdf
 • Załącznik nr 3a do SIWZ - oświwdczenie Wykonawcy  doc
 • Załącznik nr 3b do SIWZ - oświadczenie Wyknawcy  doc
 • Załącznik nr 3c do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy  doc
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - przedmiar robót łazienka męska  pdf
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - przedmiar robót łazienka damska  pdf
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - przedmiar robót - korytarz  pdf
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz robót  doc


14.05.2020 r. Postępowanie przetargowe na modernizację przepompowni ścieków w oddziale w Sosnowcu

 • 14.05.2020 r. Ogłoszenie  pdf
 • 14.05.2020 r. - SIWZ  pdf
 • Załącznk nr 1 do SIWZ- druk oferty  doc
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy  pdf
 • Załącznik nr 1 do umowy - przedmiar robót - stanowiący równolegle załącznik nr 4 do SIWZ  pdf
 • Załącznik nr 2 do umowy - koncepcja modernizacji - stanoiąca równolegle załącznik nr 5 do SIWZ  pdf
 • Załącznik nr 3 do umowy -STWiOR - stanowiąca równolegle złącznik nr 8 do SIWZ  pdf
 • Załącznik nr 4 do umowy -część I - Instrikcja nadzowru nad wykonawcami  pdf
 • Załącznik nr 4 do umowy - cz II - polityka ZSZ  pdf
 • Załącznik nr 3a do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - warunki udziału  doc
 • Załącznik nr 3b do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - podstawy wykluczenia  doc
 • Załącznik nr 3c do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy  doc
 • Załącznik nr 3d do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - uprawnienia  doc
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz robót  doc
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób  doc


27.04.2020 r. - Postępowanie przetargowe na sukcesywne dostawy opon na osie kierowane (skrętne) do autobusów komunikacji miejskiej

 • 03.06.2020 r. - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  pdf


17.04.2020 r. - Postępowanie przetargowe na sukcesywne dostawy opon na osie napędowe do autobusów komunikacji miejskiej

UWAGA - Zmiana terminu składania ofert !!!

 • 03.03.2020r. - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  pdf