Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73


Dane opracowali :

Informacje o przetargach

2014-06-03 Zasady udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w trybie innym aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych" - obowiązujące do postępowań wszczętych po dniu 03 czerwca 2014 r.

2016-08-29 Zmiana do zasad udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o.

2017-01-04 Zasady udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w trybie innym aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych" - obowiązujące do postępowań wszczętych od dnia 2017-01-01Informacje o przetargach:08.05.2017 r. - Postępowanie na wykonanie audytu energetycznego PKM Sp. z o. o.

  • 08.05.2017 - Ogłoszenie  pdf
  • Zaproszenie do składania ofert  pdf
  • Załącznik nr 1 do Zaproszenia - druk oferty  doc
  • Załącznik nr 2 do zaproszenia - wykaz ussług  doc
  • Załącznik nr 3 do Zaproszenia - wzór umowy  pdf
  • Załącznik nr II do umowy - Zasady BHP- część 1  doc
  • Załącznik nr II do umowy - zasady BHP część 2  pdf
  • 17.05.2017 r. - Odpowiedzi na pytania  pdf


Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp.z o.o. w Sosnowcu