Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73


Dane opracowali :

Informacje o przetargach

2018-06-15 Wymagania w zakresie bezp. informacji dla KONTRAHENTÓW oraz podmiotów współpracujacych

2019-03-15 F-22 Kwestionariusz Dostawcy

2020-06-17 Zasady udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w trybie innym aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych" - obowiązujące do postępowań wszczętych od dnia 2020-06-15

Informacje o przetargach pozaustawowych:09.10.2020 r. Postępowanie na wykonanie usługi sukcesywnego bieżnikowania opon w rozmiarze 275/70 R 22,5

 • Zaproszenie  pdf
 • załacznik nr 1 do zaproszenia - wzór rzeźby bieżnika  pdf
 • załącznik nr 2 do zaproszenia - druk oferty  doc
 • załącznik nr 3 do zaproszenia - wzór umowy  pdf
 • załącznik nr II do wzoru umowy - karta gwarancyjna  pdf
 • załącznik nr III do wzoru umowy - protokół reklamacyjny  pdf
 • załącznik nr IV do wzoru umowy - instrukcja nadzoru nad wykonawcami  pdf
 • załącznik nr V do wzoru umowy - polityka zsz  pdf
 • załącznik nr VI do wzoru umowy - klauzula RODO  pdf


01.10.2020 r. - Zapytanie ofertowe na remont balkonów w budynku mieszkalnym w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73

 • 12.10.2020 r. Wybór oferty najkorzystniejszej  pdf


07.08.2020 r. Postępowanie przetargowe na ubezpieczenie komunikacyjne i mienia PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu

 • 27.10.2020 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  pdf