Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73


Dane opracowali :

Informacje o przetargach

2018-06-15 Wymagania w zakresie bezp. informacji dla KONTRAHENTÓW oraz podmiotów współpracujacych

2019-03-15 F-22 Kwestionariusz Dostawcy

2020-06-17 Zasady udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w trybie innym aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych" - obowiązujące do postępowań wszczętych od dnia 2020-06-15

Informacje o przetargach pozaustawowych:08.07.2020 Postępowanie przetargowe na Modernizację zbiornika przepompowni ścieków komunalnych mieszczącego się na terenie oddziału PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu, przy ul. Lenartowicza 73

  •  pdf