Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73


Dane opracowali :

Informacje o przetargach

2014-06-03 Zasady udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w trybie innym aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych" - obowiązujące do postępowań wszczętych po dniu 03 czerwca 2014 r.

2016-08-29 Zmiana do zasad udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o.

2017-01-04 Zasady udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w trybie innym aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych" - obowiązujące do postępowań wszczętych od dnia 2017-01-01Informacje o przetargach:14.06.2017 r. zaproszenie do złożenia oferty na: rozbudowę instalacji wody p.poz. w budynku administracyjnym w Oddziale Dąbrowa Górnicza

  • Zaproszenie  pdf
  • załacznik nr 1 - formularz ofertowy  doc
  • Załącznik nr 2 - oświadczenie  doc
  • Załącznik nr 3 - projekt  pdf
  • Załącznik nr 4 - przedmiar robót  pdf
  • Załącznik nr 5 - wzór umowy  pdf


Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp.z o.o. w Sosnowcu