Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73


Dane opracowali :

Informacje o przetargach

2017-01-04 Zasady udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w trybie innym aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych" - obowiązujące do postępowań wszczętych od dnia 2017-01-01

2018-01-04 Zmiana do zasad udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o.

2018-06-15 Wymagania w zakresie bezp. informacji dla KONTRAHENTÓW oraz podmiotów współpracujacych

2019-03-15 F-22 Kwestionariusz Dostawcy

Informacje o przetargach pozaustawowych:01.10.2019 r. - Postępowanie przetargowe na utrzymanie czystości w obiektach Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

 • Ogłoszenie  pdf
 • SIWZ  pdf
 • Załącznik nr 1 do SIWZ- druk oferty  doc
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy dla zadania nr 1 (oddział Sosnowiec)  pdf
 • Załącznik nr 1 do umowy dla zadania nr 1 - wykaz pomieszczeń  pdf
 • Załącznik nr 2 do umowy dla zadania nr 1 - zakres i technologia czynności sprzątania  pdf
 • Załącznik nr 3 do umowy dla zadania nr 1- częś I - Zasady dotyczące BHP i ochrony środowiska  pdf
 • Załącznik nr 3 do umowy dla zadania nr 1 - część II- Polityka  pdf
 • Załącznik nr 4 do umowy dla zadania nr 1 - raport z kontroli czystści  pdf
 • Załącznik nr 5 do umowy dla zadania nr 1 - protokół odbioru prac okresowych  pdf
 • Załącznik nr 6 do umowy dla zadania nr 1 - protokól odbioru sprzątania łaźni  pdf
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy dla zadania nr 2 (oddział Dąbrowa Górnicza)  pdf
 • Załącznik nr 1 do umowy dla zadania nr 2 - wykaz pomieszczeń  pdf
 • Załącznik nr 2 do umowy dla zadania nr 2 - zakres i technologia czynności sprzątania pdf  pdf
 • Załącznik nr 3 do umowy dla zadania nr 2 - część I - Zasady dotyczące BHP i ochrony środowiska  pdf
 • Załącznik nr 3 do umowy dla zadania nr 2 - część II- Polityka  pdf
 • Załącznik nr 4 do umowy dla zadania nr 2 - raport kontroli czystości  pdf
 • Załącznik nr 5 do umowy dla zadania nr 2 - protokół odbioru prac okresowych  pdf
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz usług dla zadania nr 1  doc
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz usług dla zadania nr 2  doc
 • Załącznik nr 4a do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy dla zadania nr 1  doc
 • Załącznik nr 4a do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy dla zadania nr 2  doc
 • Załącznik nr 4b do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy  doc
 • Załącznik nr 4c do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy  doc
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - cena oferty  doc
 • 03.10.2019r.- Termin wizji lokalnej  pdf


13.08.2019 r. Postępowanie przetargowe na ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu

Załączniki nr 4a, 4b, 5, 6 i 8 do SIWZ zostaną udostępnione Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie przedmiotowego zamówienia na ich pisemny wniosek przesłany na adres bzp@pkm.pl.
 • 15.10.2019 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystnejszej  pdf