Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73


Dane opracowali :

Informacje o przetargach

2017-01-04 Zasady udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w trybie innym aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych" - obowiązujące do postępowań wszczętych od dnia 2017-01-01

2018-01-04 Zmiana do zasad udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o.

2018-06-15 Wymagania w zakresie bezp. informacji dla KONTRAHENTÓW oraz podmiotów współpracujacychInformacje o przetargach:12.07.2018r. Dostawa i montaż całorocznych kontenerów socjalno-sanitarnych wraz z wykonaniem podłoża pod niniejsze kontenery na przystanku autobusowym przy ul. Kościuszki w Będzinie (pętla autobusowa)

  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  pdf