Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73


Dane opracowali :

Informacje o przetargach

2017-01-04 Zasady udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w trybie innym aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych" - obowiązujące do postępowań wszczętych od dnia 2017-01-01

2018-01-04 Zmiana do zasad udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o.

2018-06-15 Wymagania w zakresie bezp. informacji dla KONTRAHENTÓW oraz podmiotów współpracujacych


Platforma zakupowa eB2B PKM SosnowiecInformacje o przetargach:10.10.2018 r. Postępowanie przetargowe na budowę parkingu dla samochodów osobowych pracowników PKM sp. z o. o. zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73

 • Ogłoszenie  pdf
 • SIWZ  pdf
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - druk oferty  doc
 • załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy  pdf
 • Załącznik nr 6 do SIWZ -częśc I - zasady BHP  pdf
 • Załacznik nr 6 do umowy - część II -księga zingegrowanego systemu  pdf
 • Załącznik nr 3a do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy  doc
 • Załącznik nr 3b do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy  doc
 • Załacznik nr 3c do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy  doc
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych  doc
 • Załacznik nr 5 do SIWZ - projekt budowlany  pdf
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - przedmiar robót  pdf
 • Załacznik nr 7 do SIWZ - przedmiar robót część elektryczna  pdf