Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73


Dane opracowali :

Informacje o przetargach

2014-06-03 Zasady udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w trybie innym aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych" - obowiązujące do postępowań wszczętych po dniu 03 czerwca 2014 r.

2016-08-29 Zmiana do zasad udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o.

2017-01-04 Zasady udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w trybie innym aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych" - obowiązujące do postępowań wszczętych od dnia 2017-01-01Informacje o przetargach:4.10.2017r. Postępowanie na utrzymanie czystości w obiektach Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

 • Ogłoszenie  pdf
 • SIWZ  pdf
 • Załacznik nr 1 do SIWZ - druk oferty  doc
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy dla zadania nr 1  pdf
 • Załącznik nr 1 do wzoru umowy dla zadania nr 1 - wykaz pomieszczeń  pdf
 • Załącznik nr 2 do wzoru umowy dla zadania nr 1 - zakres i technologia sprzątania  pdf
 • Załacznik nr 3 do wzoru umowy dla zadania nr 1 - część I - Zasady dotyczące BHP i ochrony środowiska  pdf
 • Załącznik nr 3 do wzoru umowy dla zadania nr 1 - część II - Polityka  pdf
 • Załącznik nr 4 do wzoru umowy dla zadania nr 1 - raport z kontroli czystości obiektów  pdf
 • Załącznik nr 5 do wzoru umowy dla zadania nr 1 - protokół odbioru prac okresowych  pdf
 • Załacznik nr 6 do wzoru umowy dla zadania nr 1 - protokół odbioru sprzatania łaźni  pdf
 • Załacznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy dla zadania nr 2  pdf
 • Załącznik nr 1 do wzoru umowy dla zadania nr 2 - wykaz pomieszczeń  pdf
 • Załacznik nr 2 do wzoru umowy dla zadania nr 2 - zakres i technologia sprzątania  pdf
 • Załącznik nr 3 do wzoru umowy dla zadania nr 2 - część I - Zasady dotyczące BHP i ochrony środowiska  pdf
 • Załącznik nr 3 do wzoru umowy dla zadania nr 2 - część II- Polityka  pdf
 • Załącznik nr 4 do wzoru umowy dla zadania nr 2 - raport z kontroli czystości obiektów  pdf
 • Załacznik nr 5 do wzoru umowy dla zadania nr 2 - protokół odbioru prac okresowych  pdf
 • Załacznik nr 3 do SIWZ - wykaz usług dla zadania nr 1  doc
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz usług dla zadania nr 2  doc
 • Załącznik nr 4a do SIWZ dla zadania nr 2 - oświadczenie Wykonawcy dla zadania nr 2  doc
 • Załącznik nr 4a do SIWZ dla zadania nr 1 - oświadczenie Wykonawcy dla zadania nr 1  doc
 • Załącznik nr 4b do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy  doc
 • Załącznik nr 4c do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy  doc
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - cena oferty  doc
 • 10.10.2017r. Termin wizji lokalnej  pdf


14.09.2017 r, postepowanie przetargowe na sukcesywne dostawy części zamiennych podzespołów i części eksploatacyjnych do autobusów

 • 15.09.2017 r. Ogłoszenie  pdf
 • 15.09.2017 r. - SIWZ  pdf
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - druk oferty  doc
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy  pdf
 • Załącznik nr 16 do umowy - wzór zamówienia  pdf
 • Załącznik nr 18 do unowy - wzór protokołu reklamacyjnego  pdf
 • Załącznik nr 21 do umowy - wzór umowy najmu  pdf
 • załącznik nr 21.1  pdf
 • Załącznik nr 20.2  pdf
 • Załącznik nr 20.3  pdf
 • Załacznik nr 20.4  pdf
 • Załącznik nr 22 do umowy - Zasady BHP cześć 1  doc
 • Załącznik nr 22 do umowy - część 2  pdf
 • Załącznik nr 3 do SIWZ- JEDZ  doc
 • Załącznik nr 4a do SIWZ - wykaz dostaw dla zadania nr 1  doc
 • Załącznik nr 4b do SIWZ- wykaz dostaw dla zadani nr 2  doc
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy  doc
 • Załącznik nr 6 do SIWZ- wykaz części do autobusów solaris  xls
 • Załacznik nr 7 do SIWZ - wykaz części do autobudów MAN  xls
 • Załącznik nr 8 do SIWZ- wykaz części do autobusów mercedes  xls
 • Zaąłcznik nr 9 do SIWZ - wykaz części do autobusów jelcz  xls
 • Załącznik nr 9.1 do SIWZ - części do autobusów jelcz  doc
 • Załącznik nr 10 do SIWZ- wykaz żarówek, świetlówek, świateł do jazdy dziennej, taśm świecących  xls
 • Załącznik nr 11 - wykaz łożysk  xls
 • Załącznik nr 12 - wykaz pasków klinowych  xls
 • Załącznik nr 13 do SIWZ- wykaz artykułów elektrycznych  xls
 • Załącznik nr 14 do SIWZ - wykaz artykułów wykonanych z metali kolorowych i stali  xls
 • załącznik nr 15 do SIWZ- wykaz śrub, nakrętek, podkłądek, blachowkrętów oraz zawleczek  xls
 • Załącznik nr 16 do SIWZ - wykaz materiałów pomocniczych  xls
 • Załącznik nr 16.1 do SIWZ- materiały pomocnicze  doc
 • Załącznik nr 16.2 do SIWZ- materiały pomocnicze  doc
 • Załącznik nr 16.3 do SIWZ - materiały pomocnicze  doc
 • Załącznik nr 16.4 do SIWZ- materiały pomocnicze  doc
 • Załącznik nr 17 do SIWZ -wykaz filtrów  xls
 • załącznik nr 18 do SIWZ- wykaz lakierów i materiaów pomocniczych do lakierowania  xls
 • Załącznik nr 19 do SIWZ- wykaz zacisków hamulcowych  xls
 • Załącznik nr 20.1 do SIWZ- cena oferty dla zadania nr 1  doc
 • Załącznik nr 20.2 do SIWZ - cena oferty dla zadania nr 2  doc
 • Załącznik nr 21 do SIWZ- grupa kapitałowa  doc
 • 03.10.2017r. Odpowiedzi na pytania  pdf
 • 06.10.2017 r. - Wyjaśnienie treści SIWZ  pdf
 • Załącznik nr 16 do SIWZ - wykaz materiałów pomocniczych - zadanie nr 2 - stanowiący równolegle załacznik nr 11 do umowy - w wersji zmodyfikowanej  xls
 • załązcnik nr 17 do SIWZ - wykaz filtrów - zadanie nr 1, sanowiący równilegle załącznik nr 12 do umowy -w wersji zmodyfikowanej  xls


19.07.2017 r. - Postępowanie przetargowe na ubezpieczenie PKM Sp.z o. o. w Sosnowcu - w zakresie ubezpieczenia mienia i komunikacyjnego

- ZMIANA TERMINU SKŁĄDANIA OFERT!!!
 • 06.10.2017 r. - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  pdf


Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp.z o.o. w Sosnowcu