Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73


Dane opracowali :

Informacje o przetargach

2017-01-04 Zasady udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w trybie innym aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych" - obowiązujące do postępowań wszczętych od dnia 2017-01-01

2018-01-04 Zmiana do zasad udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o.

2018-06-15 Wymagania w zakresie bezp. informacji dla KONTRAHENTÓW oraz podmiotów współpracujacych

2019-03-15 F-22 Kwestionariusz Dostawcy

Informacje o przetargach pozaustawowych:14.01.2020 r. - Postepowanie na wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej, znajdującej się miejscowości Boguchwałowice, przy ul. Białej nr 8

  • Ogłoszenie  pdf
  • ZDSO  pdf
  • Załącznik nr 1 do ZDSO - druk oferty  doc
  • Załącznik nr 2 do ZDSO - wzór umowy  pdf
  • Załącznik nr 3 do ZDSO- oświadczenie wykonawcy  doc
  • Załącznik nr 4 do ZDSO - mapa  pdf