Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73


Dane opracowali :

Informacje o przetargach

2014-06-03 Zasady udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w trybie innym aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych" - obowiązujące do postępowań wszczętych po dniu 03 czerwca 2014 r.

2016-08-29 Zmiana do zasad udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o.

2017-01-04 Zasady udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w trybie innym aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych" - obowiązujące do postępowań wszczętych od dnia 2017-01-01Informacje o przetargach:08.01.2018 r. Zaproszenie do składania ofert na dostawy oleju silnikowego

 • Zaproszenie  pdf
 • druk oferty  doc
 • wzór umowy  pdf


4.01.2018r. Postępowanie na dostawę odzieży roboczej oraz sprzętu ochrony osobistej

 • Ogłoszenie o przetargu  pdf
 • SIWZ  pdf
 • Załacznik nr 1 do SIWZ - druk oferty  doc
 • Załacznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy  pdf
 • Załącznik nr 2 do wzoru umowy - wzór zamówienia  pdf
 • Załacznik nr 4.1 do wzoru umowy - wzór protokołu reklamacyjnego posprzedażowego  pdf
 • Załącznik nr 4.2 do wzoru umowy - wzór protokołu reklamacyjnego  pdf
 • Załącznik nr 6 do wzoru umowy - Zasady - cz. I  pdf
 • Załacznik nr 6 do wzoru umowy - Polityka - cz. II  pdf
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - cena oferty  doc
 • Załącznik nr 4a do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy  doc
 • Załącznik nr 4b do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy  doc
 • Załącznik nr 4c do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy  doc
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy  doc
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz towarów objętych zamówieniem  pdf
 • Załącznik nr 6.1 do SIWZ - zdjęcie poz.14  pdf
 • Załącznik nr 6.2 do SIWZ - zdjęcie poz. 18  pdf
 • Załącznik nr 6.3 do SIWZ - zdjęcie poz. 13  pdf
 • Załącznik nr 6.5 do SIWZ - zdjęcie poz. 11  pdf
 • Załącznik nr 6.4 do SIWZ - zdjęcie poz. 15 i poz. 17  pdf
 • 11.01.2018 r. Modyfikacja SIWZ  pdf
 • Załącznik nr 6 do SIWZ w wersji zmodyfikowanej  pdf
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy - w wersji zmodyfikowanej  pdf


Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp.z o.o. w Sosnowcu