Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73


Dane opracowali :

Informacje o przetargach

2017-01-04 Zasady udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w trybie innym aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych" - obowiązujące do postępowań wszczętych od dnia 2017-01-01

2018-01-04 Zmiana do zasad udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o.

2018-06-15 Wymagania w zakresie bezp. informacji dla KONTRAHENTÓW oraz podmiotów współpracujacych

2019-03-15 F-22 Kwestionariusz Dostawcy

Informacje o przetargach pozaustawowych:27.05.2019 r. - Postępowanie przetargowe na sukcesywne dostawy opon do autobusów komunikacji miejskiej

 • 19-06-2019r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  pdf


06.06.2019 r. - Postępowanie przetargowe na sukcesywne wykonanie Napraw Głównych silników

 • Ogłoszenie  pdf
 • SIWZ  pdf
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Druk oferty  doc
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług  doc
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy  doc
 • Załącznik nr II do umowy - Protokół zdawczo- odbioryczy  doc
 • Załącznik nr III do umowy - Karta serwisowa  doc
 • Załącznik nr V do umowy - Zasady BHP cz. 1  pdf
 • Załącznik nr V do umowy - Zasady BHP cz. 2  pdf
 • Załącznik nr 4a do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy  doc
 • Załącznik nr 4b do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy  doc
 • Załącznik nr 4c do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy  doc
 • Załącznik nr 4d do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy  doc