Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73


Dane opracowali :

Informacje o przetargach

2017-01-04 Zasady udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w trybie innym aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych" - obowiązujące do postępowań wszczętych od dnia 2017-01-01

2018-01-04 Zmiana do zasad udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o.

2018-06-15 Wymagania w zakresie bezp. informacji dla KONTRAHENTÓW oraz podmiotów współpracujacych


Platforma zakupowa eB2B PKM SosnowiecInformacje o przetargach:04.09.2018 r. Postępowanie przetargowe na ubezpieczenie komunikacyjne i mienia PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu

 • Ogłoszenie  pdf
 • SIWZ  pdf
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - druk oferty  doc
 • Załącznik nr 2a do SIWZ - oświadczenie  doc
 • Załącznik nr 2b do SIWZ - oświadczenie  doc
 • Załącznik nr 2c do SIWZ- oświadczenie  doc
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy  pdf
 • załącznik nr 7 do SIWZ - rodzaj zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i preciwpożarowych  doc
 • 17.09.2018 r. - Wyjaśnienia treści SIWZ  pdf


Postępowanie przetargowe na sukcesywne dostawy oleju napędowego

 • 20.08.2018 Ogłoszenie o zamówieniu  pdf
 • 20.08.2018 r. SIWZ  pdf
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - druk oferty  doc
 • Załącznik nr 2 do SIWZ- wzór umowy  pdf
 • Załacznik nr 2 do wzoru umowy - Zasady zachowania ciągłości dostaw oleju napędowego  pdf
 • Załącznik nr 2.1 do wzoru umowy - Harmonogram dostaw oleju napędowego  doc
 • Załącznik nr 2.2 do wzoru umowy - wymagania dotyczące świadectwa jakości oleju napędowego  doc
 • Załącznik nr 2.3 do wzoru umowy - protokół przyjęcia dostaw O.N.  doc
 • Załącznik nr 2.4 do wzoru umowy - wymagania dotyczące dowodu wydania O.N.  doc
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie JEDZ  zip
 • Załącznik nr 4 do wzoru umowy- część I - Zasady BHP  doc
 • Załącznik nr 4 do wzoru umowy część II - Polityka zintegrowanego systemu  pdf
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz dostaw  doc
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy -Parametry oferowanego O. N.  doc
 • Załacznik nr 6 do SIWZ - wzór ośwadczenia Wykonawcy dotyczącego Grupy Kapitałowej  doc
 • 03.09.2018 r. - Wyjaśnienia treści SIWZ wraz z modyfikacją  pdf
 • załączik nr 2 do SIWZ - wzór umowy w wersji z modyfikowanej  pdf
 • załącznik nr 1 do SIWZ- oferta w wersji zmodyfikowanej  doc