Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73


Dane opracowali :

Informacje o przetargach

2017-01-04 Zasady udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w trybie innym aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych" - obowiązujące do postępowań wszczętych od dnia 2017-01-01

2018-01-04 Zmiana do zasad udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o.

2018-06-15 Wymagania w zakresie bezp. informacji dla KONTRAHENTÓW oraz podmiotów współpracujacych


Platforma zakupowa eB2B PKM SosnowiecInformacje o przetargach:Postępowanie na dostawę ręczników dla pracowników PKM Sp z o. o.

  • 21.02.2019- ZDSO  pdf
  • OFERTA  doc
  • UMOWA  pdf
  • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY- ZASADY BHP CZ. 1  pdf
  • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY - CZ. 2  pdf
  • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY - PROTOKÓŁ REKL.  doc
  • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY - WZÓR ZAMÓWIENIA  doc