Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73


Dane opracowali :

Informacje o przetargach

2017-01-04 Zasady udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w trybie innym aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych" - obowiązujące do postępowań wszczętych od dnia 2017-01-01

2018-01-04 Zmiana do zasad udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o.

2018-06-15 Wymagania w zakresie bezp. informacji dla KONTRAHENTÓW oraz podmiotów współpracujacych

2019-03-15 F-22 Kwestionariusz Dostawcy

Informacje o przetargach pozaustawowych:Postępowanie przetargowe na utrzymanie czystości w obiektach PKM sp. z o. o.w oddziale w Sosnowcu

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
 • 07.11.2019 r . - ogłoszenie  pdf
 • 22.11.2019 - Ogłoszenie zmieniające  pdf
 • 07.11.2019 r. - SIWZ  pdf
 • SIWZ scan poprawiony  pdf
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - druk oferty  doc
 • Załacznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy  pdf
 • Załącznik nr 1 do umowy - wykaz pomieszczeń do sprzątania  doc
 • Załącznik nr 2 do umowy - zakres i technologia sprzątania  pdf
 • Załącznik nr 3 do umowy - część I - Zasady BHP  pdf
 • Załącznk nr 3 do umowy - część II - Polityka ZSZ  pdf
 • Załącznik nr 4 do umowy - raport z kontroli czystości  pdf
 • Załącznik nr 5 do umowy - protokół odbioru prac okresowych  pdf
 • Załącznik nr 6 do umowy - protokół odbioru sprzątania łąźni  pdf
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych usług  doc
 • Załącznik nr 4a do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy  doc
 • Załącznik nr 4b do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy  doc
 • Załącznik nr 4c do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy  doc
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - formularz cena oferty  doc
 • 20.11.2019 - Odpowiedź na pytanie oraz modyfikacja  pdf
 • 22.11.2019 - Odpowiedź na pytanie oraz modyfikacja  pdf
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - druk oferty w wersji zmodyfikowanej  doc
 • Załacznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy w wersji zmodyfikowanej  pdf
 • Załącznik nr 1 do umowy - wykaz pomieszczeń do sprzątania w wersji zmodyfikowanej  doc
 • Załącznik nr 2 do umowy - zakres i technologia sprzątania w wersji zmodyfikowanej  pdf
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - formularz cena oferty w wersji zmodyfikowanej  doc