Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73


Dane opracowali :

Informacje o przetargach

2018-06-15 Wymagania w zakresie bezp. informacji dla KONTRAHENTÓW oraz podmiotów współpracujacych

2019-03-15 F-22 Kwestionariusz Dostawcy

2020-06-17 Zasady udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w trybie innym aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych" - obowiązujące do postępowań wszczętych od dnia 2020-06-15

Informacje o przetargach pozaustawowych:07.08.2020 r. Postępowanie przetargowe na ubezpieczenie komunikacyjne i mienia PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu

  • Ogłoszenie  pdf
  • SIWZ  pdf
  • Załącznik nr 1 do SIWZ -druk oferty  doc
  • Załącznik nr 2a do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy  doc
  • Załącznik nr 2b do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy  doc
  • Załącznik nr 2c do SIWZ - oświadczenie Wykonwcy  doc
  • Załącznk nr 3 do SIWZ - wzór umowy  pdf
  • Załącznik nr 7 do SIWZ - zabezpieczenia  doc


13.07.2020 r. - Postępowanie przetargowe na: Sukcesywne dostawy olejów, smarów i mieszanki niskokrzepnącej do autobusów komunikacji mieskiej

  • Ogłoszenie  pdf