Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73


Dane opracowali :

Informacje o przetargach

2017-01-04 Zasady udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w trybie innym aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych" - obowiązujące do postępowań wszczętych od dnia 2017-01-01

2018-01-04 Zmiana do zasad udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o.

2018-06-15 Wymagania w zakresie bezp. informacji dla KONTRAHENTÓW oraz podmiotów współpracujacych

2019-03-15 F-22 Kwestionariusz Dostawcy

Informacje o przetargach pozaustawowych:13.08.2019 r. Postępowanie przetargowe na ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu

Załączniki nr 4a, 4b, 5, 6 i 8 do SIWZ zostaną udostępnione Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie przedmiotowego zamówienia na ich pisemny wniosek przesłany na adres bzp@pkm.pl.
 • Ogłoszenie  pdf
 • SIWZ  pdf
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - druk oferty  doc
 • Załącznik nr 2a do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy  doc
 • Załącznik nr 2b do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy  doc
 • Załącznik nr 2c do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy  doc
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy  pdf
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - zabezpieczenia PPOŻ  doc


06.06.2019 r. - Postępowanie przetargowe na sukcesywne wykonanie Napraw Głównych silników

 • 13-08-2019 r. - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  pdf


09.08.2019 r. postępowanie przetargowe na dostosowanie instalacji elektroenergetycznej dla potrzeb ładowania autobusów elektrycznych

nr sprawy Z/PO/2019/03/2
 • Ogłoszenie -Informacja  pdf
 • Załącznik nr 6 do SIWZ  pdf
 • Załącznik nr 12 do SIWZ  pdf
 • 19.08.2019 r. Wyjaśnienie treści SIWZ  pdf