Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73

Przdstawiamy Państwu raport z procesu konsultacji społecznych projektu pt: "Czyste niebo nad Zagłębiem - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5, Poddziałanie 4.5.1 – niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.


28 listopada 2016 roku Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu zawarło umowę z Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, na dofinansowanie projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 – Oś priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5, Poddziałanie 4.5.1 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie-ZIT.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej ww projektu wynosi 85% w ramach którego zakupionych zostało 81 sztuk nowych autobusów.

W dniu 20 września 2016r. nastąpiło podpisanie umów na zakup i dostawę 78 sztuk autobusów w związku z realizacją projektu pn.:

„Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 – Oś priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5, Poddziałanie 4.5.1 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie. Umowy zostały podpisane przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu z następującymi firmami:

  • Solaris Bus & Coach S.A. z siedzibą w ` 62-005 Owińska, ul. Obornicka 46, Bolechowo Osiedle,
  • EvoBus Polska Sp. z o. o. z siedzibą w 05-830 Wolica, Al. Katowicka 46,
  • Volvo Bus Corporation z siedzibą w Szwecji, SE-40508 Goeteborg,

a ich przedmiotem jest dostawa:

  • 24 sztuk autobusów dwunastometrowych Euro 6 marki Solaris, typu Urbino 12, wartość umowy brutto: 26 907 480,00 zł (netto: 21 876 000,00 zł + 23%VAT, cena jednostkowa autobusu netto: 911.500,00 zł + 23% VAT)
  • 25 sztuk autobusów hybrydowych dwunastometrowych, marki VOLVO model 7900 LH, (wartość umowy brutto: 44.584.425,00 zł (netto: 36 247 500,00 zł + 23%VAT, cena jednostkowa autobusu netto : 1.449.900,00 zł + 23% VAT)
  • 19 sztuk autobusów osiemnastometrowych Euro 6 marki Mercedes-Benz, typu Conecto G, wartość umowy brutto: 28 452 975,00 zł, (netto: 23 132 500,00 zł + 23%VAT, cena jednostkowa autobusu netto: 1.217.500,00 zł + 23% VAT)
  • 10 sztuk autobusów hybrydowych osiemnastometrowych marki VOLVO model 7900 LAH, wartość umowy brutto: 27.427.770,00 zł, (netto: 22 299 000,00 zł + 23% VAT,cena jednostkowa autobusu netto: 2.229.900,00 zł + 23% VAT).

W dniu 12 czerwca 2017r. nastąpiło podpisanie umowy na zakup i dostawę 3 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych z napędem elektrycznym w związku z realizacją ww projektu.

Umowa została podpisana przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu z firmą Solaris Bus & Coach S.A. z siedzibą w 62-005 Owińska, ul. Obornicka 46, Bolechowo Osiedle. Przedmiotem umowy jest dostawa 3 sztuk autobusów dwunastometrowych elektrycznych marki Solaris, typ Urbino 12Elektric, wartość umowy brutto: 7 621 326,00 zł, (netto: 6 196 200,00 zł + 23%VAT, cena jednostkowa autobusu netto: 2 065 400,00+23%VAT).

Łączna wartość podpisanych umów brutto to 134 993 976,00 zł (netto: 109 751 200,00 zł + 23% VAT).

Telefony


  Sosnowiec


  (032) 263 50 16
  (032) 263 51 17
  (032) 263 52 18
  (032) 292 74 45 - fax
 

  Dąbrowa Górn.

  (032) 264 20 33 
  (032) 264 20 44 
  (032) 264 20 55