Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73

OFERTA PRACY NA STANOWISKO ELEKTRYKA

  Wymagane uprawnienia elektryka sieciowego :

 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru i Eksploatacji :
  1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,
  2. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
  3. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
  4. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciw wybuchowym,
  5. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1), 2), 3), 4),
 • Dodatkowe uprawnienia zalecane dla kandydata :

 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru i Eksploatacji :
  1. Kotły wodne na paliwa stałe, płynne i gazowa o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi,
  2. Instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
  3. Przemysłowe urządzenia odbiorcze gorącej wody o mocy powyżej 50kW,
  4. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w punktach 1), 2), 3),
 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru i Eksploatacji :
  1. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
  2. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
  3. Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w punktach 1), 2),

Uprawnienia powinny być potwierdzone aktualnymi świadectwami kwalifikacyjnymi ważnymi na dzień podpisania umowy o pracę.

Kandydat powinien posiadać wykształcenie zawodowe oraz posiadać praktykę w wykonywaniu zawodu elektryka sieciowego.

Stawka 15 złotych na godzinę pracy + premia 20 % Szeroki zakres świadczeń Socjalnych Miesięczne wynagrodzenie za pracę.