Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - sprzedaż pojazdu

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Sosnowcu ul. Lenartowicza 73, 41-219 Sosnowiec ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnego pojazdu:

marki CITROEN C5 rok produkcji 2011, nr VIN VF7RDX8ZABL504225 cena wywoławcza 13 250 zł, słownie ( trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) z podatkiem VAT.

  1. Regulamin przetargu, druk oferty cenowej oraz opinię biegłego rzeczoznawcy można pobrać w siedzibie sprzedającego PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu ul. Lenartowicza 73 pok.107 lub na stronie internetowej www.pkm.pl

  2. Oferty kupna należy składać do dnia 12 lutego 2024r. w siedzibie sprzedającego pod adresem określonym w pkt. 1

  3. Termin składania ofert upływa w dniu 12 lutego 2024r.. o godz. 1000 .

  4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godzinie 10:30

  5. Wszelkich informacji i wyjaśnień na temat oferowanego do sprzedaży pojazdu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach: od 9:00 do 12:30

  6. Oględziny oferowanego do sprzedaży pojazdu można przeprowadzić, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą upoważnioną do kontaktu z kupującymi: od poniedziałku do piątku w godzinach: od 9:00 do 12:30

  7. Osobą upoważnioną do kontaktu z kupującymi i do udzielania wyjaśnień na temat przetargu jest pan Piotr Blachliński kierownik działu technicznego PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu, pod adresem określonym w pkt 1, tel. (032) 263 50 16 wew. 256

Dokumenty do pobrania :

  • Opinia rzeczoznawcy -
  • Oferta cenowa -
  • Regulamin przetargu -