Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Sosnowcu

ul. Lenartowicza 73, 41-219 Sosnowiec ogłasza pisemny przetarg ofertowy na

sprzedaż zbędnego pojazdu:


marki CITROEN C5 rok produkcji 2011, nr VIN VF7RDX8ZABL504225

cena wywoławcza 20 080 zł, słownie ( dwadzieścia tysięcy osiemdziesiąt złotych)


z

podatkiem VAT.


1. Regulamin przetargu i druk oferty cenowej można pobrać w siedzibie

sprzedającego PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu ul. Lenartowicza 73,

pok.107 lub na stronie internetowej www.pkm.pl


2. Oferty kupna należy składać do dnia 15 września 2023r. w siedzibie

sprzedającego pod adresem określonym w pkt. 1


3. Termin składania ofert upływa w dniu 15 września 2023r. o godz. 10:00.


4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania

ofert, o godzinie 10:30.


5. Wszelkich informacji i wyjaśnień na temat oferowanego do sprzedaży

pojazdu można uzyskać:


od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 9:30 do 12:30.


6. Oględziny oferowanego do sprzedaży pojazdu można przeprowadzić, po

wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą upoważnioną do kontaktu z

kupującymi: od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 9:00 do 12:30.


7. Osobą upoważnioną do kontaktu z kupującymi i do udzielania wyjaśnień na

temat przetargu jest pan Blachliński Piotr - Kierownik Działu Technicznego, pod

adresem określonym w pkt 1, tel. (032) 263 50 16 wew. 262