Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Sosnowcu ul. Lenartowicza 73 41-219 Sosnowiec ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż autobusów miejskich Solaris Urbino 18 HYBRID. Informujemy, że autobusy są niesprawne technicznie.

Cena wywoławcza :

  1. autobus Solaris Urbino 18 HYBRID o numerze inw.505 , rok produkcji 2007, 39 840 zł netto, (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych netto).
  1. Regulamin przetargu i druk oferty cenowej można pobrać w siedzibie sprzedającego PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu oddział Sosnowiec ul. Lenartowicza 73 w pokoju nr 107 lub na stronie internetowej www.pkm.pl
  2. Oferty kupna należy składać do dnia 14.07.2020 roku w siedzibie sprzedającego pod adresem określonym w pkt. 1
  3. Termin składania ofert upływa w dniu 14.07.2020 r o godz. 10:00 .
  4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godzinie 10:15
  5. Osobą upoważnioną do kontaktu z kupującymi i do udzielania wyjaśnień na temat przetargu jest Pan Tomasz Różycki – Specjalista ds. Napraw i Eksploatacji Pojazdów , pod adresem określonym w pkt 1, tel. (032) 263 50 16 wew. 262 od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 9:00 do 12:30