Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Sosnowcu ul. Lenartowicza 73 41-219 Sosnowiec ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż autobusów miejskich Solaris Urbino 18 HYBRID. Informujemy, że autobusy są niesprawne technicznie.

Cena wywoławcza :

  1. autobus Solaris Urbino 18 HYBRID o numerze inw.505 , rok produkcji 2007, 39 200 zł brutto, (trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych brutto) - autobus niesprawny i niekompletny.
  1. Regulamin przetargu i druk oferty cenowej można pobrać w siedzibie sprzedającego PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu oddział Sosnowiec ul. Lenartowicza 73 w pokoju nr 107 lub na stronie internetowej www.pkm.pl
  2. Oferty kupna należy składać w siedzibie sprzedającego pod adresem określonym w pkt. 1
  3. Osobą upoważnioną do kontaktu z kupującymi i do udzielania wyjaśnień na temat przetargu jest Pan Tadeusz Bacia – Kierownik Dz.Technicznego , pod adresem określonym w pkt 1, tel. (032) 263 50 16 wew. 256 od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 9:00 do 12:30