Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Sosnowcu ul. Lenartowicza 73 41-219 Sosnowiec ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnych maszyn :

1) Wózek podnośnikowy czołowy z napędem spalinowym typ RAK - 3A rok produkcji 1980, cena wywoławcza 2 tys. zł (dwa tysiące złotych) z podatkiem VAT.

  1. Regulamin przetargu i druk oferty cenowej można pobrać w siedzibie sprzedającego PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu oddział Dąbrowa Górnicza Al. Józefa Piłsudskiego 60 w pokoju nr 115 lub na stronie internetowej www.pkm.pl
  2. Oferty kupna należy składać do dnia 23.03.2020 roku w siedzibie sprzedającego pod adresem określonym w pkt. 1
  3. Termin składania ofert upływa w dniu 23.03.2020 r o godz. 10:00 .
  4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godzinie 10:15
  5. Wszelkich informacji i wyjaśnień na temat oferowanej do sprzedaży maszyny można uzyskać: od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 9:00 do 12:30
  6. Osobą upoważnioną do kontaktu z kupującymi i do udzielania wyjaśnień na temat przetargu jest Andrzej Kowalik - Kierownik Działu Technicznego, pod adresem określonym w pkt 1, tel. (032) 264 20 44 wew. 310