Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73

Zakup nowych autobusów


logo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby


„Zakup taboru autobusowego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu”


Beneficjent: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu 41-219, ul. Lenartowicza 73.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

W kilku zdaniach:

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1040/342/IV/2014 z dnia 10.06.2014r. dokonał wyboru do dofinansowania projektu pn.: „Zakup taboru autobusowego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu” złożonego w ramach Działania 7.2. transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (nr naboru: 07.02.00-075/09)

14 sierpnia 2014 roku Spółka zawarła umowę z Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, na dofinansowanie projektu pn. „Zakup taboru autobusowego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII „Transport” Działanie 7.2 „Transport publiczny”, w ramach, której Spółka zakupiła 14 nowych autobusów, z dotacją wynoszącą aż 85%.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę (dostawcę autobusów) na:

1) zadanie nr 1 – obejmujące sukcesywne dostawy sześciu sztuk autobusów o długości całkowitej zawierającej się w przedziale od 11,8 metra do 12,5 metra, zwanych dalej „autobusami dwunastometrowymi”,

2) zadanie nr 2 – obejmujące sukcesywne dostawy ośmiu sztuk autobusów o długości całkowitej zawierającej się w przedziale od 17,5 metra do 18,75metra, zwanych dalej „autobusami osiemnastometrowymi”,

Na wykonawcę ww zadań, wybrano firmę Solaris Bus & Coach S.A., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska

Umowę na dostawę autobusów podpisano w dniu 7 października 2014r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o.
w Sosnowcu 41-219, ul. Lenartowicza 73.

Całkowita wartość projektu wyniosła 17 253 350,87 zł.

Kwota dofinansowania projektu wyniosła 11 890 878,65 zł.