Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73

Izba Tradycji Komunikacji Miejskiej


Komunikację autobusową na terenie Zagłębia w latach 50-tych i na początku 60-tych XX wieku obsługiwało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Katowicach - zajezdnia katowicka z filią znajdującą się na terenie zajezdni tramwajowej w Będzinie.

Zajezdnię autobusową w Będzinie przy ulicy Promyka oddano do użytku 17 lipca 1963 roku. W uzgodnieniu z władzami miasta adaptowano w tym celu część północną byłych koszar wojskowych. Obiekt przygotowano na pomieszczenie 50 autobusów. Inwestycję prowadzono systemem gospodarczym. Znaczącą część robót wykonali pracownicy zajezdni będzińskiej w czynie społecznym. Uroczystego otwarcia dokonał wojewoda Jerzy Ziętek. Z ramienia przedsiębiorstwa udział wzięli: dyrektor naczelny inż. Tadeusz Zemła, dyrektor do spraw eksploatacji Aleksander Janicki oraz władze Będzina.

Z zajezdni tramwajowej do nowego obiektu przy ulicy Promyka 30 przeniesiono tabor autobusowy oraz pracowników związanych z jego obsługą. Stopniowo przejmowano linie komunikacyjne z terenu Zagłębia. Sprowadzano również pracowników przedsiębiorstwa zamieszkałych w regionie, a dotychczas zatrudnionych w Katowicach.

Na początku lat 70. XX wieku przedsiębiorstwo dzieliło się na pięć zakładów:

 • Zakład nr 1, w Będzinie, któremu podlegała zajezdnia i warsztat tram­wajowy w miejscu oraz zajezdnie autobusowe w Będzinie i w Dąbrowie Górniczej-Gołonogu,
 • Zakład nr 2, w Chorzowie Batorym,
 • Zakład nr 3, w Radzionkowie,
 • Zakład nr 4, w Gliwicach,
 • Zakład nr 5, w Katowicach, z centralnym warsztatem autobusowym, oraz zajezdniami autobusowymi w Katowicach i w Tychach.

Z dniem 1 stycznia 1978 roku przyłączono do przedsiębiorstwa zakłady autobusowe w Jaworznie,Olkuszu i Raciborzu. Dwa pierwsze prowadziły komunikację na terenie Zagłębia. Zakład olkuski wszedł w skład Zakładu nr 1 WPK w Będzinie i został jego trzecim oddziałem autobusowym.

W dniu 1 stycznia 1979 roku przeprowadzono kolejną reorganizację WPK w Katowicach., w wyniku której powstała nowa jednostka organizacyjna: Zakład Komunikacyjny nr 8 w Sosnowcu przy ulicy Lenartowicza 73.

W skład nowego Zakładu weszły:

 • Oddział Autobusowy w Będzinie,
 • Oddział Autobusowy w Dąbrowie Górniczej – Gołonogu ,
 • Oddział Autobusowy w Olkuszu,
 • Oddział Autobusowy w Sosnowcu- Zagórzu.

W dniu 1 października 1991 roku, po dokonaniu ostatecznego podziału WPK w Katowicach , rozpoczęło działalność Przedsię­biorstwo Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu. Oddział Autobusowy w Będzinie eksploatował wówczas tabor:

 • Ikarus 260 - 33 jednostki,
 • Jelcz M-11 - 32 jednostki,
 • Jelcz PR-110 - 1 jednostka.
W miarę jednolity tabor autobusowy ułatwiał wykonywanie napraw bieżących i obsług tech­nicznych. Pomimo tego, że oddział posiadał obiekty odbiegające od wymogów technicznych końca dwudziestego wieku, jednak prowadzono w nim z powodzeniem zadania przewozowe.


17 lipca 1997 roku zostało utworzone Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sosnowcu, z przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu. W skład Spółki wszedł także oddział w Będzinie. W dniu 19 listopada 2007 roku nastąpiło w oddziale zawieszenie eksploatacji komunikacyjnej. Większość pracowników, w tym wszyscy kierowcy zostali przeniesieni do dwóch pozostałych oddziałów Spółki. W obiekcie będzińskim prowadzono do 2011r. naprawy bieżące oraz prace przygoto­wawcze do przeglądów rejestracyjnych autobusów. W październiku 2013 roku w obiektach oddziału otwarto Izbę Tradycji Komunikacji Miejskiej przy PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu.