Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp.z o.o. w Sosnowcu