Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73


OGŁOSZENIE o Zapytaniu Ofertowym


Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Sosnowcu ul. Lenartowicza 73, 41-219 Sosnowiec składa zapytanie ofertowe na:

wykonanie koncepcji naprawy i niezbędnego zakresu modernizacji zbiornika przepompowni ścieków komunalnych mieszczącego się na terenie oddziału w Sosnowcu. Cel wykonania zlecenia; istniejąca przepompownia ścieków jest obecnie eksploatacyjnie zużyta, a jej eksploatacja wiąże się z ciągłymi awariami w pracy instalacji elektrycznej oraz instalacji technologicznych, w szczególności spowodowanych napływem zanieczyszczeń stałych typu „szmaty itp. elementy”. Tak więc przygotowanie modernizacji winno rozwiązać w/w problemy oraz inne ustalone podczas wizji lokalnej.
Pełna treść zapytania do pobrania.