Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73

Ankieta

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu, w związku z zrealizowanym zakupem w latach 2017-2018 - 81 sztuk niskopodłogowych autobusów oraz w związku z planowanym zamiarem zakupu w latach 2019-2021 - 70 sztuk niskopodłogowych autobusów, zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety w celu zebrania opinii na temat użytkowanego/oczekiwanego przez Państwa wyposażenia:


 1. Proszę wskazać, które z niżej wymienionych rodzajów wyposażenia uważa Pani /Pan za najbardziej istotne i potrzebne w autobusach z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością , kierując się poniższymi kryteriami
  1. zapowiedzi głosowe informacji pasażerskiej o przebiegu trasy, zewnętrzne i wewnętrzne:

   bardzo ważna,ważna, nieistotna,

  2. monitory wewnętrzne LCD o przebiegu trasy :

   bardzo ważna,ważna, nieistotna,

  3. poręcze w kolorze kontrastowym - preferowany kolor żółty :

   bardzo ważna,ważna, nieistotna,

  4. elementy podłogowe tj. krawędzie występujące w wejściach do autobusów, podestach przestrzeni pasażerskiej, wykonane w kolorze kontrastowym - perforowany kolor żółty :

   bardzo ważna,ważna, nieistotna,

  5. tapicerka foteli dedykowana dla osób z niepełnosprawnością, wykonana w odmiennym kolorze kontrastowym z odpowiednim piktogramem :

   bardzo ważna,ważna, nieistotna,

  6. przyciski służące do komunikacji z kierowcą tj. stop, przycisk otwarcia drzwi, opuszczenia pojazdu - podświetlony oraz oznakowany w języku Braille`a :

   bardzo ważna,ważna, nieistotna,

  7. przyciski służące do komunikacji z kierowcą osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz dla matek podróżujących z wózkiem dziecięcym - podświetlone oraz oznakowane w języku Braille`a, zamontowane w miejscu przewozu wózków :

   bardzo ważna,ważna, nieistotna,

  8. inne – proszę podać jakie :
 2. Proszę wskazać , które z niżej wymienionych rodzajów wyposażenia uważa Pani /Pan dodatkowo za najbardziej istotne i potrzebne w autobusach, kierując się poniższymi kryteriami
  1. klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej :

   bardzo ważna,ważna, nieistotna,

  2. monitoring przestrzeni pasażerskiej :

   bardzo ważna,ważna, nieistotna,

  3. bezprzewodowy i darmowy dostęp do internetu :

   bardzo ważna,ważna, nieistotna,

  4. ładowarki USB :

   bardzo ważna,ważna, nieistotna,

  5. inne niewystępujące obecnie - proszę podać jakie :